PostNL heeft een licht herstel laten zien in de financiële resultaten van het derde kwartaal van 2023, waarbij de genormaliseerde EBIT uitkwam op een verlies van € 11 miljoen, een verbetering ten opzichte van de € 20 miljoen hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In het verslagperiode, dat gekenmerkt werd door economische tegenwind, zag PostNL een stijging van 1,6% in pakketvolumes, hoofdzakelijk gedreven door sterke groei bij internationale klanten. De Mail divisie in Nederland ondervond echter een volumedaling van 8,7%, wat voornamelijk wordt toegeschreven aan de voortdurende substitutie van digitale communicatiemiddelen.

Ondanks de inflatoire druk, die de kosten deed stijgen, heeft PostNL maatregelen genomen die gedeeltelijk bijdroegen aan de resultaten. De voorbereidingen voor het piekseizoen zijn voltooid, waarmee het bedrijf zich klaarstoomt voor een drukke eindspurt van het jaar.

Een opvallende ontwikkeling is de verbetering in CO2-efficiëntie met 11%, wat wijst op de voortdurende inzet van PostNL op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast toont het bedrijf aan haar financiële positie te willen versterken door de intentie tot inkoop van een € 160 miljoen Eurobond, met een vervaldatum in november 2024.

Herna Verhagen, CEO van PostNL, vertelt: “Onze resultaten waren dit kwartaal beter dan vorig jaar. Het derde kwartaal bleek een lastig kwartaal. We bleven een sterke focus houden op de maatregelen om de inflatiedruk te mitigeren, maar dit kon de autonome kostenstijgingen niet volledig opvangen.”

Zij vervolgt: “Op basis van ons resultaat in het derde kwartaal verwachten we dat de genormaliseerde EBIT in 2023 aan de onderkant van de aangegeven bandbreedte van € 100 miljoen tot € 130 miljoen uitkomt.” De toekomst blijft onzeker door macro-economische ontwikkelingen, waardoor het zicht op de korte termijn volatiel blijft, vooral in de e-commerce markt.

“We zijn klaar voor een druk piekseizoen en blijven onverminderd vertrouwen houden in onze strategie voor de langere termijn en in het groeipotentieel van de e-commercemarkt”, aldus Verhagen.