Vinted, het grootste online platform van Europa voor tweedehands kleding, denkt na over een secundaire aandelenuitgifte van mogelijk meer dan €200 miljoen. Het bedrijf zou een goed momentum zien met de groeiende trend van duurzame mode.