De Consumentenbond van de Duitse deelstaat Saksen overweegt juridische stappen tegen Zalando vanwege vermeende ongerechtvaardigde betalingsherinneringskosten. Klanten die niet tijdig betalen, worden door Zalando voor 5,30 euro aangeslagen bij een tweede betalingsherinnering. De 'Verbraucherzentrale' twijfelt aan de rechtmatigheid van deze kosten.

Zalando stuurt automatisch een tweede betalingsherinnering naar klanten wanneer er 21 dagen na verzending van een bestelling geen betaling is ontvangen. Hierbij wordt in totaal 5,30 euro aan kosten in rekening gebracht.

Michael Hummel, juridisch expert van VZS, gaf aan twijfels te hebben over de rechtmatigheid van deze kosten. "Er zijn twijfels over de rechtvaardiging van dergelijke kosten, vooral als deze worden gecommuniceerd zonder duidelijke vermelding in de algemene voorwaarden," zei hij.

VZS roept getroffen klanten op zich te melden en overweegt een collectieve rechtszaak. Het doel is om de extra kosten terug te vorderen voor de betrokken consumenten.