In 2025 moeten veel Nederlandse binnensteden bevoorraad worden door uitstootvrije voertuigen. Ondanks deze naderende verandering lijken regelgeving en stimulansen ondernemers te motiveren om vóór die deadline nog dieselbusjes te kopen. Door huidige regelgeving mogen dieselbusjes die vóór 2025 zijn aangeschaft, nog tot 2028 blijven rijden. Dit kan de effectiviteit van de geplande zero-emissiezones potentieel ondermijnen.