In een onlangs verstuurde brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, haar visie op de verduurzaming van het vrachtverkeer in Nederland uiteengezet. Met het oog op een volledig zero-emissie vrachtwagenpark in 2050, schetst Heijnen een ambitieus pad voor de komende decennia.

Volgens Heijnen zijn elektrische vrachtwagens op dit moment het verst gevorderd. Echter, waterstofvrachtwagens zijn bezig met een inhaalslag. "De kosten voor groene waterstof zullen naar verwachting dalen van €16,-/kg in 2020 naar €3,-/kg in 2030", schrijft ze in de brief. Ze benadrukt dat hoewel waterstofvrachtwagens nog in de experimentele fase zitten, er vanaf 2025 seriemodellen op de markt verwacht worden.

Heijnen onderkent het belang van een robuuste laad- en tankinfrastructuur. Ze meldt dat er 17 waterstoftankstations operationeel zijn in Nederland en stelt dat nieuwe subsidieregelingen in de eerste helft van 2024 gereed zullen zijn om de ontwikkeling van een landsdekkend netwerk van laad- en tankstations te stimuleren.

Om de voortgang te bewaken, zal de overheid gebruikmaken van een 'dashboard klimaatbeleid'. Dit zal helpen om knelpunten vroegtijdig te identificeren. "Er moet zowel bij bedrijven zelf, als onderweg voldoende gelegenheid zijn om te kunnen laden," aldus de staatssecretaris.

De demissionair staatssecretaris benadrukt dat samenwerking met de transportsector essentieel is om deze ambitieuze doelen te bereiken. "Het is van belang dat we onze internationale concurrentiepositie behouden en zo mogelijk door verduurzaming weten te versterken," concludeert Heijnen in de brief.