De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hebben gezamenlijk controles uit op het wegvervoer van goederen in zowel Nederland (Venlo) als België (Zonhoven en Fernelmont). Van de 49 onderzochte vrachtwagens bleek dat er 26 in overtreding waren.

In Nederland werden van de 26 gecontroleerde vrachtwagens bij 13 overtredingen vastgesteld. Hieruit kwamen 8 processen-verbaal en 7 boeterapporten voort, waaronder overtredingen gerelateerd aan cabotageregels, verlopen code 95, ontbrekende vervoersvergunningen en technische mankementen zoals een gebroken remschijf en gladde banden.

De Belgische controle toonde bij 23 geïnspecteerde voertuigen 13 overtredingen, waaronder fraude, onjuist gebruik van de tachograaf en overtredingen van de rij- en rusttijden.

Dit gezamenlijke initiatief valt onder het Benelux-Verdrag van Luik uit 2014, waardoor grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is. Het verdrag streeft naar een betere afstemming en eenheid in toezicht, met het doel om een eerlijk speelveld voor transportbedrijven te bevorderen en de verkeersveiligheid te verhogen.