Intospace heeft haar distributiecentra aan de Kanaaldijk in Utrecht voorzien van bijna 14.000 zonnepanelen. De opgewekte energie wordt rechtstreeks geleverd aan huurders Albert Heijn, HEMA en een Ampère. De distributiecentra zijn daardoor energiepositieve gebouwen, die meer energie opwekken dan ze verbruiken.

De site omvat drie gebouwen met in totaal 13.892 zonnepanelen, goed voor een capaciteit van 6,39 MWp, wat overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.400 huishoudens. Deze duurzame energie wordt rechtstreeks geleverd aan de huurders Albert Heijn, HEMA en Ampère (een onderdeel van bol.com) tegen concurrerende tarieven. Sunrock is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de zonnestroominstallatie ter plaatse, terwijl Intospace de volledige controle heeft over de opgewekte stroom en de distributie ervan.

Henk Snijders van HEMA zei: “Bij HEMA streven we naar een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Door zonnepanelen op ons dak te installeren en te gebruiken in ons eigen distributiecentrum, voorzien we onze dagelijkse operaties van schone, lokaal opgewekte energie.”

Allard Steenbeek van Albert Heijn voegde eraan toe: “Met dit zonnendak zijn we weer een stap dichter bij een emissievrije bevoorrading.”

Wouter Barkman, CEO van Ampère, benadrukte het duurzame aspect van hun bedrijfsvoering en zei: “Met de bouw van deze zonnestroominstallatie kunnen we flexibel gebruik maken van de schone energie die we nodig hebben voor onze processen en voor het opladen van onze elektrische voertuigen.”