Voor het eerst sinds het begin van de Covid-19 pandemie heeft DB Schenker een operationele winst gegenereerd, waardoor DB weer op het pad van winstgevende groei zit. DB sloot de eerste helft van 2022 af met een aangepaste winst vóór rente en belastingen van EUR 876 miljoen.

 

De inkomsten van de Groep stegen met 28,4% tot ruwweg EUR 28,0 miljard. Veel meer passagiers maakten gebruik van DB's regionale, lokale en lange-afstandsdiensten, en ook de vraag naar internationale vrachtvervoer en logistiek was groter dan ooit tevoren.

Het bedrijfsresultaat steeg met ongeveer EUR 1,9 miljard in vergelijking met de eerste helft van 2021. Op dat moment had de wereldwijde Covid-19 pandemie DB in het rood gedreven, voor bijna EUR 1 miljard. In totaal verloren DB's kernactiviteiten meer dan EUR 10 miljard als gevolg van de Covid-19 pandemie. DB Schenker, DB's logistieke dochteronderneming, leverde verreweg de grootste bijdrage aan DB's huidige succes. Het heeft zijn bedrijfsresultaat vergeleken met de eerste zes maanden van 2021 bijna verdubbeld tot ongeveer EUR 1,2 miljard.

Hoewel DB in record tempo is blijven moderniseren en bouwen, houdt de spoorweginfrastructuur momenteel geen gelijke tred met de groei van het verkeer. Het gevolg is meer congestie en vertragingen op het spoorwegnet. In de eerste helft van 2022 bereikten 69,6% van de lange-afstandstreinen hun bestemming op tijd. Dat cijfer was 79,5% in de eerste zes maanden van 2021. Het totale op-tijd-percentage voor DB passagiersvervoer per spoor in Duitsland bedroeg 92,5% in de eerste helft van het jaar. Het aantal treinkilometers op de spoorinfrastructuur steeg met 2,7% tot meer dan 563 miljoen treinkilometers, ongeveer 20 miljoen meer dan vóór de Covid-19 pandemie.

CFO Dr. Levin Holle benadrukte de prestaties van DB Schenker, naast de sterke opleving in DB's kernactiviteiten: "De eerste helft van 2022 was voor Schenker het meest succesvolle halfjaar in zijn 150-jarige geschiedenis als logistiek bedrijf. DB Schenker speelde een belangrijke rol in het ondersteunen van de gunstige prestaties van DB in het algemeen." DB Arriva, DB's aanbieder van plaatselijk vervoer in Europa, boekte ook vooruitgang in de eerste helft van 2022. De onderneming verhoogde haar aangepaste EBIT jaar op jaar en presteerde over het geheel genomen zoals verwacht.

Holle noemde de sterk stijgende inflatie, en vooral de "uit de pan rijzende energieprijzen", als een belangrijke economische uitdaging. Voor de korte termijn, zei hij, waren voor een aantal belangrijke gebieden afdekkingen voor energieprijzen getroffen. Maar uiteindelijk was DB niet immuun voor de algemene prijstrends die zich in de toekomst zouden voordoen.

DB verwacht momenteel voor het hele jaar een aangepaste EBIT van meer dan EUR 1 miljard. De inkomsten zullen naar verwachting groeien tot meer dan EUR 54 miljard. Samen met de Duitse regering, die de enige aandeelhouder van DB is, is de onderneming van plan haar kapitaalsuitgaven in het lopende jaar op te voeren tot meer dan EUR 16 miljard bruto en meer dan EUR 6,5 miljard netto. Opnieuw zullen de kapitaaluitgaven het reeds hoge niveau van het voorgaande jaar overtreffen.