België staat op het punt een significante wijziging in de regelgeving voor koerierdiensten door te voeren. Gisteren heeft Belgische parlement een nieuwe wet aangenomen die strengere arbeidsvoorwaarden biedt voor koeriers. De veranderingen, geïnitieerd door Belgische minister van Post zijn bedoeld om problemen zoals sociale fraude en uitbuiting binnen de sector aan te pakken.

De hervormingen stellen onder meer een limiet aan de arbeidsuren van koeriers: maximaal 9 uur per dag, 56 uur per week en 90 uur per twee weken. Hoewel deze wijzigingen pas in juli 2026 van kracht zullen worden, verwacht men dat als gevolg hiervan de prijs van pakketdiensten met ongeveer 10% zou kunnen stijgen.

Het BIPT, de Belgische regulator voor postzaken, heeft een inschatting gemaakt van de economische gevolgen van deze wet. Het lijkt erop dat de grootste impact gevoeld zal worden door pakketdiensten zoals GLS, Post NL en DPD, waarvan de kosten met naar schatting 10,6% zouden kunnen stijgen. Bovendien suggereert de regulator dat Bpost, een Belgisch staatsbedrijf, mogelijk minder getroffen zou worden door deze veranderingen, wat tot speculaties leidt over de intenties achter de wet.