Scheepvaartconcurrenten A.P. Moller - Maersk en CMA CGM hebben besloten om samen te werken op meerdere gebieden met betrekking tot de vergroening van de scheepvaart, als reactie op de aangescherpte wetten en regelgeving. De bedrijven menen dat een samenwerking de vergroening van de scheepvaart zal versnellen, waarbij ze van elkaar leren om sneller en efficiënter vooruitgang te boeken.

Zowel CMA CGM als Maersk hebben zichzelf een zero emissie-doel gesteld voor hun scheepvaartactiviteiten. Ze hebben oplossingen geïdentificeerd die binnen dit decennium impact kunnen hebben en hebben al ambitieuze stappen ondernomen voor de vergroening van de scheepvaart. Maersk focust zich op schepen die op bio/e-methanol kunnen varen, terwijl CMA CGM inzet op LNG-aangedreven schepen die ook op bio/e-methaan kunnen draaien.

Hoewel deze twee brandstoffen nu de meest ontwikkelde oplossingen lijken, verwachten beide bedrijven dat de toekomstige brandstofmix voor de scheepvaart ook andere brandstoffen zal bevatten.

In hun samenwerking zullen de scheepvaartbedrijven zich vooral richten op het ontwikkelen van alternatieve groenere brandstoffen voor containerschepen. Dit omvat het vaststellen van hoge normen voor alternatieve duurzame, groene brandstoffen en het versnellen van de paraatheid van havens voor het bunkeren en aanleveren van bio/e-methanol wereldwijd. Bovendien blijven ze gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling verkennen naar andere onderdelen van de netto nul-oplossing.

Maersk en CMA-CGM onderstrepen beide het fundamentele belang van regulering voor de vergroening van de sector. Ze juichen de recente beslissingen van het Marine Environment Protection Committee van de Internationale Maritieme Organisatie toe.

Beide bedrijven blijven zich gezamenlijk inzetten voor ambitieuze maatregelen in de scheepvaart. Ze staan ook open voor samenwerking met regelgevende belanghebbenden om een solide en duurzaam internationaal regelgevend kader voor broeikasgasemissies te vestigen.

Rodolphe Saadé van CMA CGM beschouwt deze samenwerking als een keerpunt voor de vergroening van de sector, en Vincent Clerc van A.P. Moller - Maersk benadrukt dat samenwerking essentieel is voor een duurzame toekomst in de scheepvaart.