De transportsector heeft in het tweede kwartaal van 2023 een omzetdaling van 5% ervaren in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor, volgens de nieuwste cijfers van het CBS. Dit markeert de eerste dergelijke daling in twee jaar. Opvallend is dat bijna alle deelbranches een afname lieten zien, behalve de luchtvaartsector.

De luchtvaartsector boekte intussen een groei in omzet van 8%. Dit is een voortzetting van de groei uit het tweede kwartaal van 2022, wat toen het hoogste niveau ooit bereikte. Een belangrijke factor voor deze groei was het hervatten van vluchten na het versoepelen van de coronamaatregelen.

Verder was er een duidelijk verschil tussen het goederen- en personenvervoer. Het personenvervoer zag een toename in omzet, grotendeels dankzij de gestegen prijzen en een toename van reizen na het opheffen van coronabeperkingen. Het goederenvervoer had het echter moeilijk met een daling in omzet. Dit kan worden toegeschreven aan de verminderde productie in de industrie, een trager tempo in de bouwsector en een afname van de internationale handel.

Wat betreft het personeelsbestand, de meeste bedrijven in de transportsector, zo'n drie kwart, verwachten geen veranderingen in het komende kwartaal. Desalniettemin zagen we in het tweede kwartaal van 2023 een stijging in openstaande vacatures tot 18,5 duizend, terwijl het aantal vervulde vacatures daalde met zo'n 1.000 in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Het sentiment over de toekomst blijft grotendeels positief. Slechts 2% van de transportbedrijven verwacht dat prijzen in het komende kwartaal zullen dalen en 7% voorziet een daling in omzet. De meerderheid verwacht echter stabiele of stijgende prijzen en omzetcijfers.