Uit een recente peiling van de Logistics Hall of Fame Trend Survey blijkt dat ruim 65% van alle bedrijven in de logistieke sector al financiële verliezen heeft geleden door verstoringen in de supply chain. Daarnaast ziet eenzelfde percentage het algemene risico op toekomstige financiële schade door dergelijke verstoringen als hoog of zeer hoog.

De risico's van cybercriminaliteit (69,6%) en het tekort aan geschoolde arbeidskrachten (60,9%) als nog grotere bedreigingen voor bedrijven gezien. Andere genoemde risico's waren natuurrampen, bedrijfsonderbrekingen en de uitbraak van pandemieën.

"De coronacrisis heeft ons duidelijk laten zien hoe snel processen in de logistiek uit de pas kunnen lopen als slechts één deel van de complexe procesketen zwakheden bevat", meent Thomas Wicke, Managing Director van Schunk Group. "Het feit dat twee derde van de ondervraagde bedrijven dit uit eigen ervaring heeft meegemaakt, is een duidelijk signaal om dit onderwerp serieus te nemen en na te denken over maatregelen," vervolgde hij en voegde eraan toe: "Het is essentieel om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen de grootste bedreigingen. Cybercriminaliteit blijft bijvoorbeeld een permanent hoog risico. Bijna drie kwart van de managers ziet dat zo."

Om zich te wapenen tegen verstoringen in de supply chain, zet meer dan 78% van de respondenten in op leveranciersdiversificatie. Verder vertrouwt 52,2% op goed voorraadbeheer en het aanleggen van reserves. Bijna de helft (47,8%) beschouwt een grondige beoordeling van leveranciers, in combinatie met goed leveranciersbeheer, als een manier om de gevolgen van supply chain-verstoringen voor hun eigen bedrijf te minimaliseren.