GeoPost/DPDgroup heeft haar verduurzamingsambities aangescherpt en wil tegen 2040 wereldwijd nul uitstoot realiseren. Dit is 10 jaar eerder dan volgens het klimaatakkoord zou moeten. Deze ambitie heeft DPD ingediend bij het Science Based Target initiative (SBTi).

DPD Nederland heeft de plannen van moedermaatschappij GeoPost/DPDgroup voor een netto nul-doelstelling verwelkomd. De Nederlandse activiteiten liggen op schema om deze doelstellingen te bereiken en waar mogelijk te overtreffen. DPD had eerder in Nederland al aangekondigd in 2025 in de 45 grootste Nederlandse steden emissievrij te bezorgen en in 2030 alle bussen te vervangen door elektrische bussen.

GeoPost/DPDgroup heeft zowel een korte termijn decarbonisatie doelstelling als een lange termijn netto-nuldoelstelling ter goedkeuring voorgelegd aan het Science Based Target-initiatief (SBTi). De groep onderneemt doortastende actie om tegen 2040 een netto-nuluitstoot te bereiken. GeoPost/DPDgroup heeft zich ertoe verbonden om zijn broeikasgasemissies (scope 1, 2 en 3[1]) tegen 2030 met 43% en tegen 2040 met 90% te verminderen ten opzichte van 2020 en het compenseren van 10% resterende emissie. Dit is 10 jaar eerder dan de afspraken in de overeenkomst van Parijs. GeoPost/DPDgroup verwacht begin 2023 goedkeuring van SBTi te krijgen.

Duurzaamheid als kern van de strategie van DPD
DPD is sinds 2012 klimaatneutraal door compensatie van alle restuitstoot van vervoer en gebouwen. Hiervoor investeert DPD in betrouwbare, gecertificeerde projecten voor hernieuwbare energie in Brazilië, India en Indonesië. DPDgroup is goed op weg om tegen 2025 in 350 steden in Europa (waar 110 miljoen Europeanen worden bereikt) pakketten te bezorgen met 15.000 voertuigen met lage uitstoot, 6.700 laadpunten en 250 stadsdepots. Dit leidt tot 83% reductie van koolstofemissies en tot 95% reductie van luchtvervuilende stoffen in de betrokken steden.