Onderhandelingen over een mogelijke doorstart van de failliete fietsenfabrikant VanMoof zijn nog gaande. Volgens curator Jan Padberg zijn er nog enkele belangrijke punten die moeten worden uitgewerkt, en hij verwacht dat het proces tegen het weekend afgerond zal zijn.