Segro, specialist in logistiek en industrieel vastgoed, is van plan om samen met joint venture partner Hagedorn Unternehmensgruppe bijna 200.000 m² logistieke en commerciële ruimte te bouwen tussen Castrop-Rauxel en Dortmund, op de plek waar eerder een kolengestookte elektriciteitscentrale stond.

De eerste twee logistieke hallen hebben een oppervlakte van 15.800 vierkante meter en 33.700 vierkante meter en zullen op risico worden gebouwd. De andere percelen zullen in een later stadium gefaseerd worden ontwikkeld.

Een belangrijk aandachtspunt van het project is duurzaamheid. Zo zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd die tot 10 megawattpiek kunnen opwekken en is er beton gebruikt dat weinig CO2 heeft uitgestoten. Milieubeschermende maatregelen zoals nestplaatsen, insectenhotels, groene daken en lichtgekleurde wegoppervlakken maken ook deel uit van het plan. Het project omvat ook 35 parkeerplaatsen voor vrachtwagens.