Kathleen Van Beveren, de CEO van E-Logistics Eurasia, zal bpostgroup verlaten. Deze beslissing komt als gevolg van een compliance review die in 2022 van start ging betreffende de concessie voor de distributie van kranten en tijdschriften in België. bpostgroup heeft de review dit jaar uitgebreid naar andere aanbestedingen en overheidsopdrachten.

Terwijl het onderzoek de laatste fase nadert, hebben de Raad van Bestuur en Van Beveren in onderling overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen. Beide partijen zijn het erover eens dat het lopende complianceonderzoek binnen bpost een impact heeft gehad op haar rol als CEO E-Logistics Eurasia.

Audrey Hanard, Voorzitter van de Raad van Bestuur, benadrukte de vastberadenheid van het bedrijf: "We zijn vastbesloten om de waarden die bpost en zijn medewerkers nauw aan het hart liggen te verdedigen en om de toekomst van bpostgroup uit te bouwen op stevige fundamenten. We gaan zeer grondig te werk in ons onderzoek en laten niets onverlet, terwijl we ook samenwerken met de bevoegde autoriteiten."

Philippe Dartienne, CEO a.i. van bpostgroup, zal tijdelijk de verantwoordelijkheden van de CEO E-Logistics Eurasia overnemen.