Meer dan 1% van de bedrijfsvoertuigen in Nederland is emissieloos, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 januari 2023 was 1,2% van de bijna 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen in het land emissieloos. Twee jaar eerder lag het percentage emissieloze voertuigen nog op 0,5%.

Onder emissieloze voertuigen vallen voertuigen die tijdens het rijden geen emissies uitstoten via een verbrandingsmotor. Hierbij inbegrepen zijn volledig elektrisch aangedreven voertuigen, hybride elektrische voertuigen met waterstof, en waterstofvoertuigen.

Op 1 januari 2023 waren er bijna 14.000 actieve, emissieloze bedrijfsvoertuigen geregistreerd in Nederland. Dit omvatte verschillende categorieën, zoals bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor opleggers, en speciale voertuigen zoals vuilniswagens, brandweerwagens, mobiele kranen en hoogwerkers.

Van de emissieloze bedrijfsvoertuigen waren er 13.925 volledig elektrisch aangedreven (FEV). Daarnaast stonden er 38 hybride voertuigen geregistreerd, waarbij elektriciteit als hoofdbrandstof werd gebruikt en waterstof als nevenbrandstof (WHEV), en 2 voertuigen die op waterstof reden.

In 2021 werden 0,3% van de totaal afgelegde kilometers door Nederlandse bedrijfsvoertuigen afgelegd met emissieloze voertuigen, wat neerkomt op 79,8 miljoen kilometer. Voor vrachtvoertuigen was dit percentage 0,02% (2,0 miljoen kilometer) en voor bestelauto's 0,4% (77,8 miljoen kilometer).

Binnen verschillende bedrijfstakken hadden het openbaar bestuur en overheidsdiensten (5,7%) en de energievoorziening (3,2%) relatief de meeste emissieloze voertuigen in 2021. Als we kijken naar specifieke bedrijfsactiviteiten, blijken post- en koeriersdiensten relatief veel emissieloze voertuigen te hebben, namelijk 8,2%. In absolute aantallen had de detailhandel (exclusief autohandel) echter de meeste emissieloze voertuigen, namelijk 1.750 voertuigen, wat overeenkomt met 2,6% van alle voertuigen in gebruik in de detailhandel. Hierop volgden post- en koeriersdiensten met 1.660 voertuigen.