DHG heeft onlangs met Verbrugge een langjarige huurovereenkomst afgesloten voor de huur van 100.000 m² terrein van haar tri-modale terminal in Vlissingen. Verbrugge zal het terrein gebruiken voor de op- en overslag van break-bulk goederen.