Gemeente Utrecht neemt het voortouw door als een van de eerste gemeentes in Nederland voorwaarden te stellen aan snelle boodschappenbezorgdiensten die zich op nieuwe locaties willen vestigen. Met nieuwe regels voor vergunningverlening wil de gemeente voorkomen dat flitsbezorgers zich op ongewenste of ongeschikte locaties vestigen. De gemeente eist onder andere dat nieuwe vestigingen geen 'darkstores' worden en dat ondernemers maatregelen treffen om overlast te minimaliseren.

Flitsbezorgers kunnen in de toekomst een omgevingsvergunning aanvragen voor "snelle boodschappenbezorging" om nieuwe vestigingen te openen. De voorwaarden zijn gericht op het voorkomen van overlast, het waarborgen van een passende uitstraling van het pand, en het bevorderen van communicatie en participatie met de buurt en gemeente. Bij het opstellen van deze regels zijn alle meldingen van omwonenden van vestigingen die in 2022 zijn geopend geanalyseerd, en zijn de uitkomsten van eerdere participatietrajecten met flitsbezorgers meegenomen en vertaald naar het voorstel.

Het voorstel, dat gisteren door de gemeenteraad is goedgekeurd, bevat onder andere de eis dat flitsbezorgers bij een vergunningaanvraag een beheersplan moeten indienen. Dit plan omvat afspraken over zaken zoals laad- en lostijden, het beperken van geluidsoverlast, het type bezorgvoertuigen of de mogelijkheid tot afhalen op locatie. Bovendien mogen de vestigingen geen 'darkstore' worden, waarbij de gevel volledig afgeschermd is. De uitstraling van de vestigingen wordt beoordeeld aan de hand van welstandseisen. Daarnaast hecht de gemeente waarde aan de betrokkenheid van belanghebbenden en wil zij dat iedereen kan meedenken en invloed kan uitoefenen op de ontwikkelingen in hun omgeving. Flitsbezorgers die een vergunning aanvragen, moeten daarom belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken en op de hoogte houden.