Amsterdam gaat vanaf 2025 strengere emissie-eisen stellen aan voertuigen. Alleen zero-emissie taxi's, busjes en vrachtwagens, brommers, motoren en boten zijn dan nog toegestaan in een groot deel van de binnenstad. Deze voertuigen moeten op waterstof rijden of volledig elektrisch zijn.

Het doel van de maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stad gezonder en stiller te maken. De emissievrije zones gelden binnen de Ringweg A10 voor taxi's, bestelwagens en vrachtwagens, binnen de bebouwde kom voor brommers en scooters en in het centrumgebied voor pleziervaartuigen.

Om ondernemers de tijd te geven hun wagenpark te verduurzamen, komt er een overgangsregeling voor bestaande voertuigen. Amsterdam gaat bewoners en ondernemers ondersteunen met vrijstellingen, sloopsubsidies en hulp voor mensen met een laag inkomen. Binnenkort ontvangen Amsterdammers met benzine- of dieselvoertuigen die niet aan de nieuwe regels kunnen voldoen een brief.

De hoofdstad heeft al een milieuzone voor verschillende voertuigen en kondigde eerder al aan dat ze vanaf 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto's meer in de stad wil hebben. Met deze maatregelen wil Amsterdam vanaf 2030 voldoen aan de richtlijnen voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).