De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onlangs controles uitgevoerd bij maaltijd- en flitsbezorgers in verschillende steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Hierbij werden meer dan 350 bezorgers en bedrijven onder de loep genomen, waarbij talloze overtredingen werden geconstateerd.

Een bevinding was dat meer dan 20 bezorgers jonger waren dan 16 jaar, met de jongste bezorger slechts 13 jaar oud. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de Arbeidsinspectie onmiddellijk maatregelen genomen om hun werkzaamheden te stoppen. Sinds 2020 is het verboden om jongeren onder de 16 jaar commerciële bezorgingen te laten uitvoeren, vanwege de vele ongevallen die met minderjarige bezorgers plaatsvinden.

Daarnaast zijn er gevallen geconstateerd waarbij bezorgers systematisch langer werkten dan toegestaan, bijvoorbeeld door teveel uren te maken naast schooltijd of door teveel opeenvolgende werkdagen. Bovendien zijn er 21 personen aangetroffen die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken, omdat hun werkgevers geen tewerkstellingsvergunning voor hen hadden aangevraagd. In 11 gevallen werd er contant betaald of ontvingen werknemers onvoldoende loon.

De inspectie heeft ook tekortkomingen op het gebied van veiligheid bij flitsbezorgingsbedrijven geconstateerd. Er werden zware voorwerpen op grote hoogte aangetroffen die gemakkelijk op medewerkers kunnen vallen. Daarnaast waren er situaties waarin de nooduitgangen geblokkeerd waren, smalle gangpaden overvol stonden en werknemers onvoldoende kennis hadden over hoe te handelen in noodsituaties. De betreffende bedrijven zullen waarschuwingen ontvangen van de Arbeidsinspectie.

De controles werden uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten en met ondersteuning van de politie en de AVIM. De politie en handhavers hebben daarnaast boetes uitgedeeld voor overtredingen zoals het negeren van verkeersregels, het rijden over trottoirs en het niet dragen of incorrect gebruiken van helmen.