Het Zweedse logistiek bedrijf Budbee stelt de emissie van broeikasgassen binnen Nederland met 50% heeft verminderd in 2022. Budbee heeft in mei van dat jaar de overstap gemaakt naar volledig hernieuwbare en fossielvrije brandstoffen. Daarbij is het bedrijf naar eigen zeggen de eerste in de last mile delivery sector die volledige transparantie biedt over het brandstofgebruik in de hele keten. In 2022 bedroeg de uitstoot van transport en distributie in Nederland 51 gCO2e/km.

Jørgen Höppener, General Manager Benelux bij Budbee: “Het is onze verantwoordelijkheid om als bedrijf een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarom zetten wij ons vanaf het begin in om onze impact op het milieu te verminderen. We zijn dan ook trots op de aanzienlijke emissiereductie die we in 2022 in Nederland hebben bereikt en blijven we werken aan een duurzamere toekomst voor onze industrie.”

Budbee gebruikt in-house ontwikkelde technologie om de meest groene en efficiënte service te garanderen. Door middel van het plannen van efficiënte routes en het bereiken van de optimale vulgraad van de voertuigen. Koeriers worden voorzien van informatie over parkeren, komende stops en laadprocedures. Deze innovaties dragen bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van Budbee en tevens aan een hogere klanttevredenheid en operationele efficiëntie.