De Nederlandse logistieke dienstverlener TSN Groen gaat zes extra zelfvoorzienende hubs in Nederland creëren, bovenop de zes die al in bedrijf zijn om tot een volledig koolstofneutrale levering van consumentengoederen te komen.

De hubs zullen dienen als oplossing voor een schonere "last mile", waarbij elektrische vrachtwagens grote consumptiegoederen vanaf deze locaties zullen distribueren. Het plan, dat naar verwachting ongeveer 120 miljoen euro zal kosten en werkgelegenheid zal bieden aan 300 mensen, is erop gericht jaarlijks 1,5 miljoen pakketten te bezorgen. TSN Groen is van plan "verdozing" zo veel mogenlijk te vermijden door te vertrouwen op bestaande gebouwen of deze waar mogelijk opnieuw te gebruiken. 

Om een duurzame levering van en naar de hubs te garanderen, is TSN Groen van plan vrachtwagens op waterstof te gebruiken. De investering trekt al belangstelling van investeerders die de behoefte aan een alternatief zien nu steden afstappen van door diesel aangedreven voertuigen. Het bedrijf ziet het model als geschikt voor uitrol in heel Europa.