Apotea, de grootste online apotheek van Zweden, heeft geïnvesteerd in een AutoStore-automatiseringssysteem van Element Logic om te kunnen voldoen aan de 50.000 bestellingen per dag door zijn klanten worden besteld.

Het systeem heeft de capaciteit om een groot aantal bestellingen te verwerken. De eOperator verzamelrobot werkt samen met AutoStore om het hele proces te automatiseren, inclusief picken en verpakken. 

De online apotheek is een van de snelst groeiende e-commercebedrijven ter wereld. De nieuwe installatie van AutoStore heeft de levering geoptimaliseerd en de efficiëntie verhoogd, waardoor Apotea aan de verwachtingen van zijn klanten kan voldoen.

De nieuwe installatie van het bedrijf is een samenwerking tussen Element Logic, AutoStore, RightHand Robotics en Apotea. De investering zal het bedrijf helpen zijn klantenbestand uit te breiden, omdat het variaties in productgrootte en orderintake aankan. 

Apotea CEO Pär Svärdson zegt dat de investering het bedrijf zal helpen de verwachtingen van zijn klanten te overtreffen.