Arla Foods Nederland blijft groeien, ondanks de uitdagingen die zij tegenkomen in de huidige economische omgeving. Hoge inflatie, prijsstijgingen en problemen in de toeleveringsketen hebben geen negatieve invloed gehad op het bedrijf.

In 2022 heeft de strategie van e-commerce zijn vruchten afgeworpen en was e-commerce een van de groeikanalen van Arla Foods Nederland. Bij quick commerce (snelle bezorgdiensten, zoals Flink en Gorillas) is een uitzonderlijke toename te zien. De omzet groeide met 20% ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de merken Starbucks, Breaker en Lurpak droegen bij aan de omzetgroei.

Arla Foods verwacht dat hoge inflatie en volatiliteit het bedrijf in 2023 blijven beïnvloeden en dat het evenwicht tussen vraag en aanbod op de wereldwijde zuivelmarkt in de loop van 2023 zal worden hersteld. De verwachte groepsomzet van Arla Foods voor 2023 ligt tussen 13,6 en 14,2 miljard euro en het verwachte nettowinstaandeel tussen de 2,8% en 3,2% ligt. In 2023 zet Arla Foods Nederland in op een verdere groei van de merken, het versnellen van de groei van e-commerce en het digitale kanaal en de continue verduurzaming van de keten. Het door Arla Foods geïntroduceerde Sustainability Incentive Model draagt op boerderijniveau bij aan de verduurzaming. Het duurzaamheidsvergoedingsmodel beloont Arla-melkveehouders vanaf augustus 2023 voor broeikasgasemissieverlaging en initiatieven die bijdragen aan biodiversiteitsherstel.