De Bundesnetzagentur heeft zijn cijfers over de Duitse postmarkt in 2021 en 2022 gepubliceerd. De brievenpost blijft onder druk staan, terwijl de pakketpost door de coronapandamie een vlucht nam in 2021, de volumes bleven in 2022 nagenoeg gelijk.

Brievenmarkt
De dalende trend in de volumes op de brievenmarkt als gevolg van de voortschrijdende digitalisering van de correspondentie heeft zich in 2021 voortgezet. Met een volume van 12,20 miljard poststukken was er een daling van 1,38% van het aantal vervoerde brieven ten opzichte van vorig jaar (2020: 12,37 miljard stuks), wat een kleinere daling was dan in de afgelopen jaren.

De inkomsten uit de brievenmarkt (7,86 miljard euro) bleven ook in 2021 dalen, met een daling van ongeveer 2,71% ten opzichte van 2020 (ongeveer 8,08 miljard euro).

De Deutsche Post AG blijft de markt domineren, met een marktaandeel van iets meer dan 85%. De laatste jaren hebben de concurrenten hun marktaandeel licht verhoogd tot ongeveer 15%. Analyses wijzen op een zeer hoge marktconcentratie op de brievenpostmarkt en op monopolistische structuren.

Pakketmarkt
De pakketmarkt bleef groeien in omzet en volume, nog steeds gedeeltelijk dankzij de Covid-19 pandemie. De ramingen van pakketdienstverleners voor 2022 laten echter een lichte daling van de pakketvolumes zien (een daling van 1% ten opzichte van het voorgaande jaar) bij gelijkblijvende inkomsten. De daling zou een gevolg kunnen zijn van een algemeen slechtere economische situatie, veroorzaakt door inflatie en de onderbreking van leveringsketens, alsmede door de onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

In 2021 steeg het totale aantal afgeleverde pakketten (binnenlands en grensoverschrijdend) met bijna 22% tot 4,51 miljard (2020: 3,70 miljard). Ook de inkomsten op de pakketmarkt stegen met ongeveer 20% van 15,61 miljard euro in 2020 tot 18,73 miljard euro in 2021.

Aanbieders van pakketdiensten voorspellen voor 2022 een totale omzet van 19,09 miljard euro, wat een stijging van bijna 2% zou betekenen.

Ondanks de hoge marktconcentraties kent de pakketmarkt momenteel meer concurrentie dan de brievenmarkt. Deutsche Post DHL blijft qua marktaandelen ver voor op zijn concurrenten. Sinds Amazon zelf als postbedrijf actief is geworden, is de concurrentie echter sterk toegenomen, wat ook gepaard gaat met verschuivingen in de marktaandelen. De Bundesnetzagentur zal de ontwikkelingen van de concurrentiestructuren regelmatig blijven onderzoeken.