De bezorgdheid over de wereldwijde supply chains is geëscaleerd door de pandemie, de wereldwijde geopolitieke spanningen, en de verminderde beschikbaarheid van niet-hernieuwbare grondstoffen. De daaruit voortvloeiende vertragingen en tekorten die de consumenten ondervinden doen de vraag rijzen of onze bevoorradingsketens wel echt gebouwd zijn om lang mee te gaan. Stimuleringsprogramma's, meer geld uittrekken voor het vervoer van producten, en het strategisch aanleggen van voorraden zijn allemaal naar voren geschoven als oplossingen. Maar uiteindelijk zijn dit tijdelijke oplossingen die een hardnekkig probleem niet kunnen oplossen.