Het Belgische bpost wil tegen 2030 de uitstoot van koolstofdioxide met 55% verminderd hebben ten opzichte van 2019. Het bedrijf investeert daarom in een ecologisch vriendelijk wagenpark. bpost heeft inmiddels al 46 nieuwe LNG-trucks, meer dan 500 nieuwe elektrische bestelwagens en 275 nieuwe elektrische vrachtfietsen aangeschaft en blijft ook in 2023 investeren.

bpost verwacht dat er in het nieuwe jaar 1.700 elektrische bestelwagens bij, komen waaronder 400 extra e-vans, 300 elektrische voertuigen die al zijn gekocht en 950 bestelwagens. Rond de zomer zal er een dozijn extra Double Deck Trailers (DDT's) worden geleverd. Sommige zullen zelfs worden uitgerust met zonnepanelen. Daarnaast staat de aanschaf van de eerste elektrische vrachtwagen gepland later in het jaar.

Chris Vansnick, Director Sustainability zegt: “Duurzaam ondernemen en met name duurzame stadslogistiek, maken integraal deel uit van de lange termijnvisie en strategie van bpostgroup. bpost wil en kan de voortrekkersrol op het vlak van duurzame stadslogistiek in België waarmaken. We blijven daar sterk in investeren.” 

Met deze uitgaven ligt bpost volgens haar berekeningen op schema om zijn doelstelling te halen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 2019. Met zijn groene wagenpark breidt het bedrijf ook het aantal afhaalstations in heel België uit en bezorgt het emissievrije post en goederen in Brussel, Brugge en delen van Antwerpen.