De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren veelvuldig geïnspecteerd bij het depotvervoer en het pakketvervoer. De 4 grootste pakketdienstverleners, PostNL, DHL, GLS en DPD, zijn goed voor een marktaandeel van 95 procent op de Nederlandse pakketmarkt. Bijna driekwart van de pakketbezorging wordt uitbesteed aan (onder)aannemers. Na inspecties zijn er misstanden geconstateerd waaronder illegale tewerkstelling, onvolledige administratie en onderbetaling. De 4 organisaties hebben maatregelen getroffen om eerlijker te werken in de sector. 

De Arbeidsinspectie heeft 125 (onder)aannemers gecontroleerd waarbij naar 77 werkgevers nader onderzoek is ingesteld. Er zijn 68 boetes opgelegd voor in totaal 855.000 euro. Ook zijn er waarschuwingen preventieve stillegging en een aanzegging preventieve stillegging van bedrijfsonderdelen zoals depotlocaties gegeven. In het voorjaar van 2022 is er contact gezocht met 157 (onder)aannemers om te achterhalen of hun opdrachtgevers maatregelen hadden genomen om eerlijker te werken en illegale tewerkstelling tegen te gaan. Bijna 60 procent van de (onder)aannemers gaf aan een veranderde aanpak bij hun opdrachtgevers te zien. Veel (onder)aannemers staan positief tegenover de controles van de Arbeidsinspectie maar geven ook aan dat ze geen winst meer kunnen maken als ze willen voldoen aan alle regels van eerlijke betaling.

Hoewel er vele maatregelen genomen zijn door de 4 grootste organisaties blijft het risico bestaan dat de door hen genomen maatregelen 'wegzakken' of hun effectiviteit verliezen en er weer misstanden optreden. Daarom blijft de Arbeidsinspectie ook in de komende jaren actief monitoren, inspecties uitvoeren en ketenspartners aanspreken om oneerlijk werk in de sector terug te dringen.