Het Havenbedrijf Rotterdam heeft Arcadis geselecteerd als partner voor het ontwerp en de ondersteuning van de aanbesteding van Europahaven voor de wederopbouw van de kademuurconstructie. Het project maakt deel uit van een nieuwe containerterminal die is ontwikkeld door Hutchison Ports, Terminal Investment Limited Sàrl (TiL, onderdeel van MSC) en het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om de transformatie van een bestaande kademuur van 2,6 kilometer lang en een nieuwe kademuur van circa 450 meter. Arcadis werkt hiervoor samen met het Spaanse ingenieursbureau TYPSA. Dat maakte Arcadis dinsdag bekend.

Om langs de nieuwe terminal toekomstige grote containerschepen te accommoderen is een verdieping en aanpassing van de kademuren noodzakelijk. Hiervoor kiest het Havenbedrijf Rotterdam voor de techniek van geprefabriceerde caissons die kort voor de bestaande kademuurconstructie worden afgezonken. Deze methode is in Nederland ruim veertig jaar geleden voor het laatst toegepast. Arcadis put voor dit project dan ook uit haar eigen internationale ervaring en werkt daarnaast samen met TYPSA. Arcadis, TYPSA en het Havenbedrijf Rotterdam werken de komende periode gezamenlijk aan de verdere ontwikkeling van het ontwerp en de voorbereiding op de aanbesteding.

Verheugd

‘Wij zijn zeer verheugd dat twee partijen als Arcadis en TYPSA zich hebben willen verbinden voor dit project. De samenwerking biedt mogelijkheden voor een ‘best of both worlds’ benadering, daar we voor dit megaproject alle kennis die beschikbaar is, heel goed kunnen gebruiken’, aldus Egbert van der Wal, Director Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam.

Trots

‘Arcadis is ontzettend trots om mee te werken aan de ontwikkeling van dit voor Nederland unieke project en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de positie van de haven van Rotterdam als grootste en modernste containerhaven van Europa’, vertelt Jos van Kerckhoven van Arcadis, directeur Waterinfrastructuur bij Arcadis.