Meer dan de helft van de logistieke werknemers (59 procent) overweegt om van baan te wisselen of hun baan op te zeggen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Quinyx, aanbieder van een AI-gedreven softwareoplossing voor personeelsplanning. De meest genoemde redenen zijn het gebrek aan doorgroeimogelijkheden en de wens voor een hoger salaris.

Uit de resultaten van het onderzoek komen meer redenen naar voren waarom logistieke medewerkers overwegen om van baan te wisselen of hun baan op te zeggen. De belangrijkste drijfveren zijn:

  • Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden (35 procent)
  • De wens voor een hoger salaris (35 procent)
  • Het gevoel van onderwaardering door de werkgever (26 procent)
  • Een onprettige werkomgeving (19 procent)
  • Een matige werk-privébalans (19 procent).

“Er zijn verbeteringen nodig in de logistieke sector met betrekking tot de waardering en het toekomstperspectief van medewerkers. Door het bieden van doorgroeimogelijkheden en goede communicatiemiddelen kunnen werkgevers de loyaliteit van logistieke medewerkers vergroten en hen langer aan zich binden", aldus Erik Fjellborg, CEO bij Quinyx.

Jonge werknemers overwegen een baanwissel het vaakst

Jonge logistieke werknemers overwegen vaker om van baan te wisselen in vergelijking met oudere werknemers. Het hoogste percentage ligt in de leeftijdsgroep 25 tot en met 34 jaar. In deze leeftijdsgroep overweegt driekwart (76 procent) om te wisselen van baan. Dit terwijl bij de leeftijdsgroep 54 jaar en ouder een derde (30 procent) een baanwissel overweegt.

Inzet werknemers verhoogt door hoger salaris en doorgroeimogelijkheden

De redenen die genoemd worden door de logistieke medewerkers om hun baan op te zeggen, komen overeen met de redenen als die juist hun betrokkenheid op hun werk zouden vergroten. Zo geeft meer dan de helft (53 procent) aan dat hun inzet vergroot zou worden bij een hoger salaris en voor een kwart (24 procent) geldt dit als er betere doorgroeimogelijkheden zouden zijn. Daarnaast zouden minder stressvolle werkomgeving (23 procent) en een flexibeler werkrooster (18 procent) de betrokkenheid op het werk vergroten volgens de werknemers.