Rotterdam neemt een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame luchtvaart. In een gezamenlijk initiatief hebben Rotterdam The Hague Airport en het Havenbedrijf Rotterdam de handen ineengeslagen om toeleveringsketens voor duurzamere vliegtuigbrandstoffen te ontwikkelen. Op de eerste dag van de World Hydrogen Summit tekenden beide partijen een intentieovereenkomst om samen te werken aan de opschaling van Sustainable Aviation Fuels (SAF) en waterstof als brandstof voor vliegtuigen.

"De verduurzaming van de luchtvaart kent een drietal richtingen," aldus Wilma van Dijk, Algemeen directeur van Rotterdam The Hague Airport. "Ten eerste duurzame vliegtuigbrandstoffen, ten tweede batterij-elektrisch vliegen, en ten derde het gebruik van groene waterstof als energiedrager."

In de Rotterdamse haven wordt zowel SAF op basis van biobrandstoffen als waterstof al geproduceerd en geïmporteerd door bedrijven als Shell, Neste en BP. Met de nieuwe samenwerking willen de luchthaven en het havenbedrijf profiteren van elkaars expertise om de ketens voor deze alternatieve brandstoffen op te schalen.

"RTHA is een relatief kleine luchthaven waar ruimte is voor innovatie," verklaart Daan van Dijk, Innovator bij de luchthaven. "Zo is er een kleinschalige vloeibare waterstofopslag in ontwikkeling en hebben we meerdere waterstof-gerelateerde projecten op de planning staan."

De nabijheid van de Rotterdamse haven, waar de nieuwe brandstoffen geproduceerd worden, maakt de regio volgens de partijen uitermate geschikt om een voortrekkersrol te spelen. "We kunnen hier op kleine schaal de ketens opbouwen, ervan leren en daarna groter uitrollen," stelt Marielle Chartier, Business Manager bij het Havenbedrijf. "Zo kan deze samenwerking een blauwdruk worden voor andere regio's en grotere luchthavens."

De eerste stap is een studie naar de volumeverwachtingen richting 2050 en de benodigde infrastructuur en transport. Daarnaast staan er al pilotprojecten op de planning als onderdeel van het DutcHâ‚‚ Aviation Hub waterstofprogramma. Beide partijen nodigen andere bedrijven uit zich aan te sluiten om deze ambitieuze duurzaamheidsplannen te realiseren.