In april is het aantal faillissementen gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er vorige maand twintig bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, wat neerkomt op een stijging van 6%. Deze trend van toenemende faillissementen houdt volgens het CBS al bijna twee jaar aan. In de eerste vier maanden van 2024 zijn ongeveer 47% meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode vorig jaar.

In april werden in totaal 402 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. De handel had het hoogste aantal faillissementen, met 72 gevallen, wat 24% meer is dan in maart. Aangezien de handel tot de sectoren met de meeste bedrijven behoort, is dit geen verrassende ontwikkeling. Relatief gezien werden in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag. Ook in de bouwnijverheid en de industrie nam het aantal faillissementen vorige maand toe.

Het aantal faillissementen bereikte een piek van 911 in mei 2013, waarna het aantal afnam tot augustus 2017. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk stabiel. Vanaf dat moment nam het aantal faillissementen verder af en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Sinds mei 2022 is het aantal faillissementen echter onafgebroken hoger geweest dan in dezelfde maand een jaar eerder.