DHL Group heeft zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 bekendgemaakt. Ondanks een lichte daling in de operationele winst en een zwakke vraag naar expressleveringen, blijft de e-commercetak groeien. CEO Tobias Meyer benadrukte dat het bedrijf zich blijft richten op consistente capaciteits- en kostenbeheersing, maar ook op het benutten van groeikansen, zoals de toenemende vraag naar omnishoring en e-commerce oplossingen.

In reactie op de vertraagde mondiale economie heeft DHL Group maatregelen genomen om de winstgevendheid te beschermen. Deze maatregelen omvatten onder andere capaciteitsbeheer, kostenbeheersing en prijsaanpassingen. De bruto kapitaalinvestering (capex) bedroeg €483 miljoen in het eerste kwartaal van 2024, waarbij de focus lag op investeringen in de kwaliteit van diensten, duurzaamheid en digitalisering.

Hoewel de operationele winst enigszins is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, heeft DHL Group nog steeds een solide prestatie geleverd. De nettowinst na aftrek van niet-beheerde belangen bedroeg €743 miljoen, wat een goede basis vormt voor verdere groei en investeringen.

Vooruitkijkend naar de rest van 2024, handhaaft DHL Group zijn prognose en verwacht het een positievere economische dynamiek in de tweede helft van het jaar. De groep anticipeert op een EBIT tussen €6,0 miljard en €6,6 miljard, met een vrije kasstroom van ongeveer €3,0 miljard exclusief overnames en desinvesteringen.

Verschillende divisies van DHL Group vertonen verschillende trends. Bij Express blijft de vraag zwak, maar worden productiviteitsverbeteringen en kostenbeheersing toegepast. Global Forwarding, Freight ziet een daling in de omzet als gevolg van lagere vrachttarieven, maar vertoont groei in lucht- en zeevrachtvolumes. De Supply Chain-divisie boekt stabiele omzet- en winstgroei dankzij nieuwe zakelijke kansen en groeiende e-commerce activiteiten.

De eCommerce-divisie van DHL Group blijft groeien, hoewel de EBIT-ontwikkeling in het eerste kwartaal voornamelijk wordt beïnvloed door hogere kosten als gevolg van investeringen. Post & Pakket Duitsland ziet een sterke groei in de pakketactiviteiten, maar blijft worstelen met de afnemende postactiviteit als gevolg van regelgevingsuitdagingen.

Over het algemeen blijft DHL Group goed gepositioneerd om te profiteren van de verwachte opleving in de mondiale economie en blijft het investeren in groeikansen en duurzame praktijken om zijn leidende positie in de logistieke sector te behouden.