Afgelopen woensdag heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend verklaard. Het besluit, dat naar verwachting vandaag gepubliceerd wordt, kwam na lang beraad en aandringen van de sociale partners. Een dispensatieverzoek van Picnic werd toegewezen, wat voor verbazing zorgde.

Bijzonder aan dit besluit is de goedkeuring van een dispensatieverzoek voor Picnic, ingediend door de Werkgeversvereniging E-commerce Nederland. Deze beslissing heeft voor verbijstering gezorgd bij het Vakcentrum, een vertegenwoordiger van werkgevers in deze sector.

Het Vakcentrum heeft positief gereageerd op de algemene verbindendverklaring van de CAO en het feit dat de minister erkent dat Picnic onder deze CAO valt. Echter, de toegewezen dispensatie aan Picnic roept vragen op, vooral omdat er volgens het Vakcentrum geen bekendheid is bij de werkgevers- of werknemersorganisaties over de door de minister genoemde gesprekken of een aangestelde bemiddelaar.

"Dat de minister dispensatie verleent op basis van gesprekken waarvan de betrokken partijen geen weet hebben, is verbijsterend," aldus een woordvoerder van het Vakcentrum. Dit heeft geleid tot onbegrip bij het Vakcentrum, dat overweegt nadere stappen te ondernemen.