NXT 50five, een samenwerking tussen NXT Mobility en 50five, heeft vandaag een nieuwe openbare snellaadlocatie voor elektrisch zwaartransport geopend. Deze faciliteit, gelegen op het Holthausen Energy Point aan de Beiraweg 3 in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, is specifiek ingericht om aan de behoeften van elektrische vrachtwagens en bestelbussen te voldoen.

Door beperkingen zoals onvoldoende ruimte, lage luifels en zwakke ondergronden zijn bestaande openbare snellaadstations vaak ontoegankelijk voor zwaar transport. De nieuwe locatie van NXT 50five elimineert deze obstakels en maakt snelladen mogelijk met twee ChargeBox systemen die elk tot 320 kW kunnen leveren.

Deze snellaadlocatie is onderdeel van een breder initiatief om de infrastructuur voor elektrisch zwaartransport te verbeteren, in anticipatie op de invoering van zero-emissie zones in circa dertig tot veertig Nederlandse steden vanaf 2025. Egbert Hietberg, COO van 50five Group, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: "Met de naderende invoering van zero-emissie zones en subsidies van de Nederlandse overheid voor elektrische trucks, is het essentieel dat de infrastructuur meegroeit."

Ondanks de huidige capaciteitsproblemen op het stroomnet in Noord-Holland, stelt de ChargeBox technologie van ADS-TEC het station in staat om effectief te functioneren. Dit systeem werkt als een soort powerbank die geleidelijk oplaadt en snel energie kan afgeven wanneer nodig. "Dit project, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, versnelt de transitie naar duurzaam vrachtvervoer en adresseert de uitdagingen van netcongestie", aldus Erik Metselaar, directeur van NXT Mobility.