Het sorteercentrum Charleroi X in het Belgische Fleurus staat op het punt zijn sorteercapaciteit te verdubbelen dankzij de installatie van een nieuwe Parcel Sorting Machine. Deze uitbreiding, waarvoor de site met 9.000 m² wordt vergroot tot een totaal van 18.000 m² voor pakjessortering, staat gepland voor voltooiing eind 2025. Met de nieuwe machine kan het centrum tegen die tijd tot 170.000 pakjes per dag verwerken. Jos Donvil, CEO van bpost België, benadrukt het belang van deze ontwikkeling voor de versterking van bpost’s positie in de logistieke en e-commercesector en het streven naar operationele efficiëntie en klanttevredenheid.

De aanpassingen aan het sorteercentrum omvatten ook 15 nieuwe kades voor vrachtwagens en twee telescopische transportbanden voor het lossen van bulkproducten. Belangrijk is dat de sorteercapaciteit behouden blijft gedurende de bouw en installatie van de nieuwe machine, die gepland staat voor maart 2025. Dit zorgt ervoor dat de pakjessortering ononderbroken doorgaat tot de nieuwe PSM operationeel is.

De uitbreiding neemt plaats op de huidige parkeerplaats, waarvoor momenteel een nieuwe parking wordt aangelegd die binnen enkele weken klaar moet zijn. Dit project veroorzaakt mogelijk tijdelijke parkeeroverlast.

Voor en na de uitbreiding groeit de totale oppervlakte van het sorteercentrum van ongeveer 9.000 m² naar circa 18.000 m², en de totale oppervlakte inclusief parking en kades van ongeveer 104.000 m² naar circa 135.000 m². Het aantal medewerkers bij sorteercentrum Charleroi X overtreft de 500 vaste krachten, met daarbovenop tot 100 tijdelijke werknemers tijdens piekperiodes.