De zorgen over hogere consumentenprijzen als gevolg van de overstap naar zero-emissietrucks (ZE-trucks) zijn ongegrond, aldus demissionair Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ondanks de hogere investeringskosten voor elektrische trucks en bijbehorende laadinfrastructuur, zal de impact op de prijzen aan de kassa marginaal zijn. Dit komt omdat transportkosten in het algemeen stijgen, ook voor dieseltrucks.

"Demissionair staatssecratis Heijnen van IenW maakt zich geen zorgen dat de investeringen in elektrisch transport worden doorberekend aan de consument."

De initiële investeringskosten voor een elektrische truck zijn aanzienlijk hoger dan die voor een dieseltruck, en de kosten voor trucks op waterstof liggen nog hoger. Echter, onderzoeksbureau Panteia heeft berekend dat tot 2030 de prijsimpact van deze investeringen op consumentengoederen gering blijft. Dit wordt bevestigd door de toekomstige verwachting dat, ondanks een toename van ZE-trucks na 2030, het effect op de consumentenprijzen beperkt blijft.

"Tot 2030 is het effect van de investeringen in zero-emissie transport op de prijzen van consumentengoederen ‘gering’, berekenen de onderzoekers. ‘Maar ook na die tijd blijft het effect hiervan hoogstwaarschijnlijk marginaal’."

De verwachte prijsstijgingen voor transport, ook bij gebruik van dieseltrucks, zijn voornamelijk toe te schrijven aan hogere kosten voor arbeid en energie, en aan toekomstige CO2-belasting als onderdeel van de transitie naar ZE-vervoer. Hierdoor zullen de kosten voor consumentengoederen over de hele linie toenemen, waardoor de relatieve kostenstijging door ZE-logistiek marginaal blijft.