De Raad van State heeft een verzoek tot schorsing van het bestemmingsplan voor een nieuw distributiecentrum van Bol in Lelystad afgewezen. Dit verzoek kwam van 3D Metal Forming, een toeleverancier voor de vliegtuigindustrie, die claimde dat de komst van het distributiecentrum hun uitbreidingsplannen zou dwarsbomen.

3D Metal Forming, dat explosieven gebruikt bij het vormen van vliegtuigonderdelen, wilde zijn terrein uitbreiden met 15 bunkers voor de opslag van deze explosieve materialen. De advocaat van het bedrijf benadrukte het belang van deze uitbreiding vanwege een groot contract met Airbus. De Raad van State oordeelde echter dat het uitbreidingsplan van het bedrijf "nog niet concreet genoeg was", waardoor de gemeente geen rekening had hoeven te houden met deze plannen bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor Bol.

De gemeente Lelystad gaf aan niet op de hoogte te zijn van specifieke locatieplannen voor de bunkers, wat werd tegengesproken door de advocaat van 3D Metal Forming. Ondanks de beslissing kunnen de uitbreidingsplannen van 3D Metal Forming nog steeds doorgaan, zij het met enkele aanpassingen aan de inrichting van het terrein om tegemoet te komen aan veiligheidseisen.