Recent gepubliceerde jaarcijfers van bpostgroup laten zien dat het bedrijf een uitdagend jaar achter de rug heeft. De bedrijfsopbrengsten van de groep namen met 6,5% af naar 1.217,2 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2023. De aangepaste EBIT daalde met 3,7% naar 74,1 miljoen euro. Vooral in Noord-Amerika daalden de postvolumes en omzet.

De omzet van bpost steeg over de hele linie met 3%, ondanks een significante daling in postvolumes. De toename in pakjesvolumes en de aanpassing van prijzen lijken enige verlichting te bieden, maar de stijging van de bedrijfskosten, voornamelijk door loonindexeringen, plaatst een vraagteken bij de duurzaamheid van deze groei.

E-Logistics Eurasia en E-Logistics North America tonen een verdeeld beeld, met een aanhoudende groei in Eurazië dankzij de uitbreiding van Radial EU en Active Ants, terwijl de Noord-Amerikaanse sector kampt met significante omzetdruk door lagere volumes. Dit wijst op een noodzaak voor bpostgroup om haar internationale strategie te heroverwegen, vooral in het licht van de toenemende concurrentie en veranderende marktdynamiek.

Chris Peeters, CEO van bpostgroup, blijft optimistisch en benadrukt de inzet van het team wereldwijd. “Ik ben trots op onze toewijding en veerkracht. We zijn klaar om de toekomst met optimisme tegemoet te zien,” stelt Peeters. Zijn commentaar wijst op een erkenning van de uitdagingen en een vastberadenheid om deze het hoofd te bieden, met name door een grootschalige transformatie en de ambitie om een regionale leider in pakjeslogistiek te worden.

De toekomst zal uitwijzen of de ingezette strategie en de focus op digitalisering, innovatie, en duurzaamheid voldoende zullen zijn om de groei te herstellen en de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken.