Er komt met ingang van 1 januari 2027 een zero-emissiezone in Venlo voor bestel- en vrachtauto’s. Met dit besluit hoopt het college van een nieuwe fase in te luiden voor het verduurzamen van het stadscentrum.

In deze zone moeten alle bestelauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet en vrachtauto’s uitstootvrij zijn, zoals elektrische of waterstofvoertuigen. Emissieklasse 5 voertuigen of lager worden vanaf 2027 geweerd, en vanaf 1 januari 2028 geldt dit voor alle bestelauto’s. Voor vrachtauto’s is er een overgangsperiode tot 1 januari 2030 voor bepaalde emissieklasse 6 voertuigen.

Er zijn vrijstellingen en ontheffingen beschikbaar voor specifieke situaties. Ondernemers kunnen binnen de zero-emissiezone opereren door te investeren in elektrische voertuigen, het inzetten van duurzame koeriersdiensten of het gebruik van een goederenhub.

Deze maatregel is onderdeel van een landelijke beweging, geïnitieerd door het Klimaatakkoord, waarbij ongeveer 30 Nederlandse gemeenten, waaronder Maastricht, Eindhoven en Nijmegen, vanaf 2025 een zero-emissiezone invoeren.

De zero-emissiezone in Venlo zal leiden tot een afname van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof, CO2, en fijnstof, naast minder geluidsoverlast en verbeterde verkeersveiligheid. Dit initiatief wordt gezien als een kans om het goederenvervoer in de stad schoner en efficiënter te maken.