Havenbedrijf Rotterdam registreerde afgelopen jaar 6,1% in de totale goederenoverslag. Toch behaalde het Havenbedrijf stabiele financiële resultaten, die verdere investeringen mogelijk maakten.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 was de voortgang op het gebied van duurzaamheid. Het Havenbedrijf nam belangrijke investeringsbeslissingen voor projecten zoals Porthos, een project voor CO2-transport en -opslag, en het nationale waterstofnetwerk. Met deze projecten wil de haven haar bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van de energietransitie.

Daarnaast waren er significante investeringen en uitbreidingen in de containersector. Verschillende containerterminals kondigden uitbreidingsplannen aan, waaronder APM Terminals en Rotterdam World Gateway. De introductie van de Container Exchange Route (CER) zorgde voor efficiëntere logistiek in de haven, terwijl het Nextlogic-systeem de afhandeling van containerbinnenvaartschepen versnelde en de havenverblijftijd verkortte.

Financieel gezien presteerde het Havenbedrijf Rotterdam goed in 2023. De opbrengsten stegen tot € 841,5 miljoen, voornamelijk dankzij contractopbrengsten uit terreinverhuur en havengelden. Hoewel de operationele lasten ook stegen, bleef het bedrijfsresultaat stabiel. Het nettoresultaat daalde echter met 5,6%, voornamelijk als gevolg van eenmalige posten en hogere rentelasten.

Naast investeringen in duurzaamheid en infrastructuur, werden ook maatregelen genomen om de maatschappelijke waarde van de haven te vergroten. De introductie van walstroomvoorzieningen voor cruiseschepen en andere schepen droeg bij aan het verminderen van emissies en geluidsoverlast, terwijl initiatieven zoals Distro Energy lokale energiehandel faciliteerden.

Ondanks de positieve ontwikkelingen waren er ook uitdagingen. De daling in de goederenoverslag, met name in segmenten zoals kolen en containers, werd toegeschreven aan geopolitieke onrust, lage economische groei en andere factoren. Desalniettemin bleef het investeringsniveau hoog, met aanzienlijke uitgaven voor projecten zoals de uitbreiding van containerterminals en de aanleg van kademuren.

CEO Boudewijn Siemons benadrukte het belang van voortdurende investeringen en ondersteunend beleid vanuit de overheid om de concurrentiepositie van de haven te versterken en de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Hij benadrukte ook de noodzaak om in te spelen op trends zoals de groeiende vraag naar LNG en de ontwikkeling van nieuwe, duurzame brandstoffen.

Vooruitkijkend naar 2024, zal de bouw van projecten zoals Porthos van start gaan, terwijl verdere investeringen worden verwacht in duurzame energie-infrastructuur en havenontwikkeling. Met een stabiele koers en een focus op duurzaamheid en innovatie, blijft de Rotterdamse haven een belangrijke speler in de internationale handel en logistiek.