Na intensieve onderhandelingen hebben de EU-landen een akkoord bereikt over nieuwe, strengere CO2-emissieregels voor vrachtwagens en bussen, ondanks eerdere dreigementen van Duitsland om zijn steun in te trekken. De nieuwe regelgeving, die bedoeld is om de bijdrage van zwaar verkeer aan klimaatverandering te verminderen, stelt dat nieuwe vrachtwagens in 2040 90 procent minder CO2 moeten uitstoten, met tussentijdse doelstellingen van 65 procent in 2035 en 45 procent in 2030.

De overeenstemming tussen de transportministers van de EU en het Europees Parlement kwam in een kritieke fase van de Europese besluitvorming, net voor de aanstaande Europese verkiezingen. De steun van Duitsland, een sleutellidstaat binnen de EU, was cruciaal voor het voortbestaan van de plannen. De toezegging dat voertuigen op duurzame brandstoffen zoals 'groene' waterstof toegestaan blijven, was doorslaggevend voor Duitsland om alsnog in te stemmen.

Deze nieuwe regels markeren een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering en onderstrepen het belang van de transitie naar schonere vervoersmiddelen. De Europese Commissie en lidstaten zien dit als een essentiële beweging richting het verminderen van de milieubelasting door het zware verkeer.

De regelgeving moet nog worden bekrachtigd door het Europees Parlement, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit zal leiden tot verdere complicaties. Met dit akkoord bevestigen de EU-landen hun toewijding aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en het bevorderen van duurzame mobiliteit binnen de Europese Unie.