DHL Group heeft een overeenkomst gesloten met RWE Supply & Trading voor de aanschaf van groene stroom vanaf 2026. De elektriciteit zal afkomstig zijn van het Kaskasi offshore windpark in de Noordzee. Deze stap is onderdeel van DHL’s inzet voor decarbonisatie en dekt ongeveer 19 procent van de huidige jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van het bedrijf in Duitsland.

Deze samenwerking past binnen DHL's langetermijnplannen om de logistieke keten te verduurzamen, waarbij de inzet van groene stroom een sleutelrol speelt.