Uit een recent onderzoek onder de grootste webshops en retailplatformen van Nederland is blijkt een duidelijke trend zichtbaar: de grote spelers ontwikkelen steeds vaker een maatwerk-platformen, waar binnen de marketplaces geïntegreerd zijn.

Het onderzoek toont aan dat het aantal custom built en onbekende e-commerceplatformen gestaag is gestegen: van 50% in 2020 naar 63% in 2023. Dit wijst op een groeiende behoefte aan diversiteit en flexibiliteit binnen de e-commercebranche.

Verder viel op dat externe marketplaces, zoals Amazon en Bol, steeds vaker geïntegreerd zijn binnen deze maatwerk webshops. In 2020 gebeurde dit slechts in 5% van de gevallen, terwijl dit in 2023 steeg naar 15%, een stijging van 200%.

Ondanks de opkomst van marketplaces in de afgelopen vier jaar, bleven Adobe's Magento en Salesforce de best vertegenwoordigde e-commerceplatformen in de top 100. Salesforce zag een lichte afname in marktaandeel, ten gunste van Magento dat een kleine sprong maakt.

Een andere opvallend was de opkomst van succesvolle app-only webshops, die stegen van 3% in 2022 naar 5% in 2023.

Waar SAP een daling ervaarde, werden nieuwe platformen zoals Shopware, Miraki, Webflow en Pattern door de grote spelers vaker gebruikt. Tegelijkertijd verdwenen Intershop, Amplience, Prestashop, AbleCommerce, Sitecore, Chameleon en Novomind uit de lijst.

De groeiende populariteit van marketplaces in Nederland wordt versterkt door de hoge inflatie, oorlogsomstandigheden, grondstoffen- en personeelstekorten, en de energiecrisis. Deze factoren dragen bij aan de aantrekkelijkheid van marketplaces die producten goedkoop kunnen aanbieden.

Traditionele webshops staan volgens 3WebAppss voor de uitdaging om relevant te blijven, omdat 73% van de consumenten hun zoektocht begint op een marketplace. De toekomst van marketplaces ziet er veelbelovend uit, met een verwachte groei in de komende jaren, met name onder bekende webshops vaker de stap naar een marketplace zetten. Dit onderzoek onderstreept de voortdurende evolutie en dynamiek in de e-commercemarkt.