NXT Mobility gaat een netwerk van 8 snelladers voor elektrisch zwaartransport opzetten op strategische locaties in Noord-Holland. Het initiatief is een antwoord op de groeiende behoefte aan elektrische oplossingen voor zwaartransport, mede gezien de invoering van zero-emissie zones in vele steden vanaf 2025.

De meeste huidige snellaadstations niet zijn uitgerust voor e-trucks en bestelbussen vanwege ruimtegebrek, te lage luifels of een onvoldoende sterke ondergrond. Erik Metselaar, directeur van NXT Mobility, legt de visie achter het project uit: "Het aantal e-trucks en bestelwagens zal in de komende jaren sterk toenemen. Daarom is een significante uitbreiding van oplaadpunten vereist. “Door in netcongestiegebieden toch snellaadfaciliteiten voor de transportsector te realiseren helpen wij het kip-ei-probleem aan de zijde van energievoorziening te doorbreken.”

Een uitdaging bij het opzetten van deze snelladers in Noord-Holland is de beperkte capaciteit van het stroomnet. NXT Mobility heeft dit probleem omzeild door gebruik te maken van accu-gebufferde snellaadsystemen, in feite enorme powerbanks, die zelfs in gebieden met een beperkte netcapaciteit kunnen werken.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het React-EU programma. Erik Metselaar benadrukt het belang hiervan: “De goedkeuring van ons project door Kansen voor West is een cruciale stap in de versnelling van de transitie naar duurzaam vrachtvervoer in Noord-Holland.”

Bovendien zal de NXT Energy Hub in Alkmaar binnenkort ook worden uitgerust met een snellader voor e-trucks en bestelbussen, waardoor het totaal aantal snellaadlocaties voor elektrisch zwaartransport in de regio op negen komt.