Nederland heeft in 2021 en 2022 een bovengemiddelde economische groei binnen de eurozone gerealiseerd, vooral dankzij een opvallende toename van de goederenuitvoer. De recente publicatie van het CPB bevestigt dat vooral de wederuitvoer, een proces waarbij geïmporteerde goederen na minimale aanpassingen opnieuw worden geëxporteerd, een cruciale rol speelde in deze groei.

Deze groei van de wederuitvoer, met 15% in 2021 en 4% in 2022, droeg in 2021 zelfs 4%-punt bij aan de toename van het Nederlandse bbp. Machines, elektronica, kleding en chemische producten waren enkele van de voornaamste producten in deze categorie. Deze sterke uitvoerstijging was mede te danken aan de industriële opleving in Europa en de verhoogde (online) consumptie tijdens de coronacrisis.

Opmerkelijk is dat Nederland's exportgroei doorzette ondanks de economische stagnatie van onze traditionele handelspartner, Duitsland. De afname van de Duitse auto-industrie had verrassend weinig effect op onze exportcijfers. Lange termijn gegevens tonen aan dat Nederland steeds diversere handelsbetrekkingen heeft ontwikkeld, met meer focus op andere Europese landen en Azië.

Met de afname van de pandemie ziet het landschap er echter iets anders uit. De consumptie van diensten is toegenomen terwijl die van goederen daalt. In de eerste helft van dit jaar heeft de wereldhandel, met name de wederuitvoer, hier onder te lijden gehad. Toch wordt een herstel in de wereldhandel verwacht later dit jaar, wat hopelijk ook goed nieuws betekent voor de Nederlandse (weder)uitvoer.