vrachtwagens

EU verscherpt CO2-normen voor vrachtwagens

De Europese Unie heeft nieuwe, strengere CO2-standaarden voor vrachtwagens en bussen vastgesteld, een belangrijke stap naar het reduceren van broeikasgassen in de zware transportsector. Deze voertuigen, hoewel ze slechts 2% van het totale wagenpark uitmaken, waren in 2021 verantwoordelijk voor 28% van de CO2-uitstoot in het Europese wegtransport.


Verkoop zware emissievrije voertuigen afgelopen jaar in EU verdubbeld

Afgelopen jaar is er een opmerklijke toename in de verkoop van nul-emissie zware voertuigen binnen de EU geconstateerd. Met 11.000 nieuw verkochte voertuigen verdubbelde dit aantal ruimschoots ten opzichte van het voorgaande jaar, toen er nog 5.000 werden verkocht.


Helft van vrachtwagens bekeurd bij controles ILT

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belgische Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer hebben gezamenlijk controles uit op het wegvervoer van goederen in zowel Nederland (Venlo) als België (Zonhoven en Fernelmont). Van de 49 onderzochte vrachtwagens bleek dat er 26 in overtreding waren.