export

Nederlandse export in 2021 bijna 11% gegroeid

In 2021 exporteerde Nederland voor 798 miljard euro aan goederen en diensten. Na aftrek van inkoop verdiende Nederland daar ongeveer 279 miljard euro aan. Dat is bijna 11 procent meer dan in 2020 en ruim 3 procent meer dan in 2019. Aan de export door de industrie werd het meeste verdiend.


Goederenexport 1,3% hoger

Het CBS meldt dat de goederenexport in juli 1,3% hoger was dan in juli 2021.