VVT

TLN en VVT: 7,5% loonsverhoging

De werkgeversdelegatie van TLN en VVT heeft tijdens de 4e ronde van het cao-overleg nogmaals benadrukt dat er snel duidelijkheid dient te komen voor werknemers en werkgevers over de loonontwikkeling in 2023 en heeft daarom een ultieme poging gedaan middels een eindbod om tot een snel cao resultaat te komen.